Jak zostać fizjoterapeutą

Fizjoterapia to nauka medyczna zajmująca się między innymi przyspieszeniem powrotu do zdrowia i sprawności, utrzymywaniem oraz rozwijaniem zdolności ruchowych oraz rehabilitacją fizyczną. Co zrobić, by móc wykonywać zawód fizjoterapeuty?

Czym dokładnie zajmuje się fizjoterapeuta? Trudno w jednoznaczny sposób odpowiedzieć na to pytanie, jako że wszystko zależy tutaj od wybranej specjalizacji. Osoba wykonująca ten zawód, w swojej pracy wykorzystuje zarówno posiadaną wiedzę teoretyczną, jak i zdolności manualne oraz środki techniczne. Fizjoterapeuta pracować może w obszarach związanych z rehabilitacją ruchową, medyczną czy psychomedyczną, fizjoterapią gerontologiczną, w sporcie i odnowie biologicznej czy medycynie uzdrowiskowej, terapią manualną lub zajęciową, masażem relaksacyjnym lub limfatycznym, balneologią, arteterapią, hipoterapią czy metodami specjalistycznymi rehabilitacji.

Fizjoterapeuta pracować może w szpitalu, ośrodku zdrowia, sanatorium, gabinecie odnowy biologicznej, klubie sportowym czy salonie fitness.

Co robić, by móc wykonywać zawód, jakim jest fizjoterapeuta? Do 2016 roku wymagane było wyłącznie ukończenie szkoły policealnej w zawodzie technik fizjoterapeuta. Po regulacjach, jakie zostały wprowadzone w ustawie z dnia 26 października 2015 roku, fizjoterapeutą zostać może wyłącznie osoba, która ukończyła studia I lub II stopnia na kierunku fizjoterapia. Dodatkowo, odbyć musi ona 6 — miesięczną praktykę zawodową oraz zdać z wynikiem pozytywnym Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny.

Fizjoterapeuta jest tak zwanym zawodem regulowanym. Co za tym idzie — by móc go wykonywać, należy spełnić cały szereg wymagań. Fizjoterapeuta musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnym, cieszyć się stanem zdrowia umożliwiającym wykonywanie tego zawodu, posiadać wymagane kwalifikacje potwierdzone dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem, znać polski w stopniu wystarczającym do wykonywania zawodu oraz nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności.

Jakie predyspozycje powinien posiadać fizjoterapeuta? Jako że zawód ten wymaga bliskiego kontaktu z pacjentem, wykazywać należy się dużą życzliwością, empatią oraz odpornością emocjonalną. Niezbędna będzie również duża cierpliwość — na terapię składa się bowiem szereg sesji, a co więcej — nie zawsze efekty są widoczne od razu. Fizjoterapeuta musi być także delikatny, umieć motywować swoich pacjentów do działania oraz mieć pozytywne nastawienie do pracy. Równie istotną rolę odgrywa tutaj sprawność fizyczna. W czasie ćwiczeń bardzo często konieczne jest użycie siły własnej mięśni, tak aby pomóc pacjentowi w wykonywaniu poszczególnych ruchów. W związku z tym, zawód fizjoterapeuty bardzo często jest wykonywany przez mężczyzn.

Ile zarabia fizjoterapeuta? Średnio jest to między 2000 a 3000 złotych brutto. Jeżeli chodzi o usługi świadczone prywatnie ich koszt waha się od około 40 do około 200 złotych za 1 sesję.

  • Podziel się tym postem

Zostaw komentarz