Jak założyć własny gabinet pielęgniarski

Osoby mające wykształcenie pielęgniarskie, których nie satysfakcjonuje praca w publicznej służbie zdrowia, zdecydować mogą się na założenie własnej działalności gospodarczej i otwarcie gabinetu. Jak zrobić to krok po kroku? O jakich formalnościach należy pamiętać?

Pielęgniarka lub pielęgniarz chcąca otworzyć swój prywatny gabinet, może tego dokonać w następujących formach:

 • Indywidualnej specjalistycznej praktyki w stacjonarnym gabinecie. Niezbędne jest tutaj wyposażenie gabinetu w stosowną aparaturę oraz wyroby medyczne dostosowane do rodzaju oraz zakresu udzielanych świadczeń.
 • Indywidualnej specjalistycznej praktyki, która prowadzona będzie w miejscu wezwania. Chodzi tu głównie o wizyty domowe odbywające się w mieszkaniu pacjenta.
 • Indywidualnej specjalistycznej praktyki prowadzonej w danym zakładzie leczniczym na bazie z nim umowy. W tym przypadku nie ma możliwości wykonywania działalności poza miejscem dla niego określonym.
 • Grupowej praktyki — w formie spółek osobowych, cywilnych, handlowych czy kapitałowych. Tego typu praktyka odbywa się w gabinetach stacjonarnych.

Jakie warunki należy spełnić, by móc otworzyć gabinet pielęgniarski?

 • Dana osoba musi posiadać prawo do wykonywania zawodu.
 • Nie może być ona zawieszona w prasie wykonywania zawodu czy ograniczona w wykonywaniu danych czynności medycznych na bazie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty czy przepisów o izbach lekarskich.
 • Pielęgniarka czy pielęgniarz nie może być ukarana karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu.
 • Osoba chcąca otworzyć gabinet nie może być pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu lub zawieszonym w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym.
 • Przedsiębiorca nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawody przez okres powyżej 5 lat w przeciągu ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis.
 • Niezbędne jest dysponowanie pomieszczeniem, w którym udzielane będą świadczenia zdrowotne. Posiadać musi ono opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnianiu warunków wymaganych przy udzielaniu stosownych świadczeń zdrowotnych.
 • Pielęgniarz lub pielęgniarka uzyskać musi wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Konieczne jest zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Jak prezentują się wymagania lokalowe dla gabinetu pielęgniarskiego? Składać musi się on minimum z 1 pomieszczenia lub miejsca do składowania bielizny czystej oraz co najmniej z 1 na bieliznę brudną. Co więcej, znajdować powinno się tam minimum 1 pomieszczenie lub miejsce na odpady. Podłogi oraz meble wykonane muszą być z materiałów pozwalających na ich mycie i dezynfekcję. Pomieszczenia, w których wykonywane będą badania lub zabiegi wyposażone powinny być w dozownik z mydłem w płynie, minimum 1 umywalkę z baterią z ciepłą oraz zimną wodą, pojemnik z jednorazowymi ręcznikami oraz pojemnik na zużyte ręczniki.

 • Podziel się tym postem

Zostaw komentarz