Lekarz rezydent – na czym polega praca lekarza w trakcie specjalizacji

Rezydentura to istotny etap w karierze lekarskiej, podczas którego lekarz rezydent zdobywa wiedzę i doświadczenie w wybranej specjalizacji. Z naszego artykułu dowiesz się, na czym polega rezydentura lekarska, gdzie może pracować lekarz rezydent i od czego zależy jego wynagrodzenie.

Lekarz rezydent — kto to jest lekarz rezydent w Polsce?

Rezydent to lekarz, który ukończył studia medyczne, zdał egzamin lekarski oraz odbył trzynastomiesięczny staż, a obecnie jest w trakcie wybranej specjalizacji. Rezydentura jest więc etapem pomiędzy uzyskaniem dyplomu lekarza, a ukończeniem specjalizacji i otrzymaniem tytułu specjalisty w wybranej dziedzinie medycyny.

W polskim prawie definicję, zakres obowiązków i wynagrodzenie lekarza rezydenta określają przepisy ustawy i rozporządzenia Ministra Zdrowia.
Lekarz rezydent chociaż ma uprawnienia do samodzielnego leczenia pacjentów, pracuje pod nadzorem wyższych rangą lekarzy.

Na czym polega rezydentura lekarska?

Pierwszym etapem rezydentury jest wybranie specjalizacji oraz znalezienie szpitala lub innej placówki medycznej, która zawrze umową o pracę pozwalającą na realizację programu danej specjalizacji. Jest to umowa na czas określony, zawarta na okres specjalizacji i zazwyczaj trwa od 4 do 6 lat w zależności od wyboru dziedziny medycznej.

Podczas rezydentury, młody lekarz pracuje pod nadzorem lekarzy specjalistów, i uczy się oraz zdobywa doświadczenie kliniczne w wybranej specjalizacji. Ta praktyka jest niezbędna do zdobycia pełnych umiejętności i kompetencji w danej dziedzinie medycyny.

W Polsce lekarz rezydent może wybrać specjalizację z listy 77 specjalizacji lekarskich, które figurują w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r.

Czas trwania rezydentury lekarskiej zazwyczaj wynosi 4 do 6 lat w zależności od programu danej specjalizacji i tego, czy wymaga ona ukończenia jednolitego modułu (np. pediatria) lub modułu podstawowego i specjalistycznego (np. neurolog dziecięcy).

Na czym polega praca lekarza rezydenta?

Praca lekarza rezydenta polega głównie na dalszym kształceniu się i zdobywaniu doświadczenia w wybranej specjalizacji. Pracuje on pod nadzorem lekarzy specjalistów, a jego obowiązki obejmują zazwyczaj te zadania, które będzie wykonywał jako specjalista np.:

 • dalsze kształcenie — rezydentura to dla przyszłego specjalisty czas intensywnej nauki, obejmujący uczestnictwo w wykładach, szkoleniach i konferencjach;
 • diagnoza i leczenie — lekarz rezydent pracuje z pacjentem, przeprowadza wywiad medyczny i badania, ustala diagnozę i proponuje plan leczenia;
 • uczestnictwo w procedurach medycznych — w zależności od specjalizacji lekarz rezydent może operować pod nadzorem doświadczonych lekarzy;
 • komunikacja z pacjentem i jego rodziną — lekarze rezydenci omawiają stan zdrowia, plan leczenia oraz odpowiadają na pytania pacjentów;
 • prowadzenie dokumentacji medycznej – często lekarze rezydenci są odpowiedzialni za prowadzenie dokumentacji medycznej chorych;
 • uczestnictwo w dyżurach — lekarz rezydent w szpitalu czy w przychodni często pełni dyżury nocne lub świąteczne.

Lekarz po ukończeniu rezydentury i zdaniu egzaminu końcowego otrzymuje tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny i może samodzielnie wykonywać pracę specjalisty oraz prowadzić specjalistyczną praktykę lekarską.

Lekarz rezydent — praca

Rezydent posiada prawo do wykonywania zawodu lekarza bez specjalizacji i może być zatrudniony w placówkach medycznych, Jednak jest jeden warunek — w danej placówce musi być możliwość realizowania programu rezydentury w danej specjalizacji i mogą to być:

 • szpitale — większość lekarzy rezydentów pracuje w szpitalach, gdzie mogą zdobyć doświadczenie w wybranych kierunkach medycyny i uczyć się zawodu od doświadczonych specjalistów. Lekarz rezydent w szpitalu ma szansę poznać najnowsze techniki diagnozowania oraz przeprowadzania zabiegów takie jak np. laparoskopia;
 • specjalistyczne kliniki — studiując niektóre specjalizacje, lekarze na miejsce rezydentury wybierają specjalistyczne kliniki, które skupiają się na konkretnej dziedzinie medycyny;
 • przychodnie i sanatoria — w niektórych przychodniach (POZ.) oraz sanatoriach leczniczych jest możliwość realizacji programu rezydentury w danej specjalizacji np. lekarza internisty;
 • uniwersytety — programy niektórych specjalizacji są związane z badaniami klinicznymi prowadzonymi na uniwersytetach medycznych. Lekarze rezydenci zdobywają specjalistyczną wiedzę od profesorów i prowadzą pod ich nadzorem badania naukowe;
 • prywatne praktyki — niektóre programy rezydenckie umożliwiają pracę w ramach rezydentury w prywatnej praktyce lekarskiej pod okiem doświadczonego lekarza specjalisty.

Niezależnie od wybranej specjalizacji oraz miejsca pracy, lekarze rezydenci pracują pod nadzorem doświadczonych lekarzy i często są częścią zespołu medycznego, który dba o zdrowie pacjentów.

Ile zarabia lekarz rezydent w trakcie specjalizacji?

Lekarz rezydent podpisuje umowę ze szpitalem lub przychodnią, ale jego wynagrodzenie wypłacane jest z budżetu państwa, a podstawa wynagrodzenia rezydentów określana jest Rozporządzeniem Ministra Zdrowia na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Zazwyczaj na to ile zarabia lekarz rezydent, składa się kilka czynników, takich jak wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki za dyżury obowiązkowe, odbyte w ramach konkretnej specjalizacji. Ponadto dodatkowo lekarz rezydent może pracować w POZ. (publicznej placówce służby zdrowia). Zarobki lekarzy rezydentów mogą się różnić od siebie w zależności od stażu, placówki medycznej i specjalizacji, w której się kształcą.

Podsumowując, rezydentura umożliwia świeżo upieczonym lekarzom poszerzanie wiedzy, rozwijanie umiejętności oraz zdobycie doświadczenia, w wybranej dziedzinie medycyny.

Praca lekarza rezydenta jest wymagająca, ponieważ łączy się z wykonywaniem zawodu lekarza i jednoczesnym kształceniem się w ramach danej specjalizacji. Jednak to właśnie dzięki rezydenturze lekarze mogą jednocześnie, zarabiać wykonując swój zawód oraz w sposób praktyczny zdobywać wiedzę potrzebną do egzaminu końcowego z wybranej specjalizacji.

 • Podziel się tym postem

Zostaw komentarz