Jakie leki może przepisać pielęgniarka i położona

Zgodnie z uzupełnioną w 2018 roku ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 576, z późn. zm.), pielęgniarki i położone posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz te, które dysponują tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa i ukończyły kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wydawanie recept” mają prawo do samodzielnego wystawiania recept.

Jak podaje Art. 15a.1., w ramach samodzielnego wydawania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych, pielęgniarka i położona posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarka i położna posiadające tytuł w dziedzinie pielęgniarstwa mogą samodzielnie ordynnować leki zawierają określone substancje czynne, z wyjątkiem tych, w składzie których znajdują się substancje psychotropowe i o silnym działaniu, a także środki psychotropowe i spożywcze specjalnego przeznaczenia. Ordynować mogą one również określone wyroby medyczne, co obejmuje wystawianie na nie zleceń lub recept.

Według wspomnianej powyżej ustawy, brak jest przeciwwskazań, by pielęgniarka czy położna nie mogły wystawiać recept na leki recepturowe w ramach kontynuacji leczenia pacjenta. Obowiązuje je tutaj ustawa z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne. Dodatkowo, podczas wypisywania recepty, pielęgniarki i położone są zobowiązane do odnotowania na niej odpłatności wówczas, gdy w wykazach występuje ona w co najmniej 2 odpłatnościach.

Zgodnie z zapisami art. 96a, ustawy prawo farmaceutyczne, pielęgniarka. Położna przepisać może jednorazowo dla danego pacjenta: ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego czy wyrobu medycznego do 120 — dniowego okresu oraz ilość produktu leczniczego antykoncepcyjnego przeznaczoną do 60 — dniowego stosowania, wyłącznie w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego. W przypadku recepty w postaci elektronicznej, pielęgniarka i położna przepisać może dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 180 — dniowego okresu stosowania wyliczonego na bazie określonego na recepcie sposobu dawkowania, w tym przypadku produktu leczniczego antykoncepcyjnego wyłącznie w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego.

Dodatkowo, pielęgniarka i położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo mają prawdo wystawiać skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań, które wymagają metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta.

  • Podziel się tym postem

Zostaw komentarz