Pielęgniarka operacyjna

Pielęgniarka operacyjna to osoba, która zajmuje się kompleksową opieką nad pacjentem w czasie zabiegów operacyjnych. Odpowiada ona za bezpieczeństwo procedur oraz wykonywanych czynności. To zawód niezwykle odpowiedzialny, który wymaga umiejętności zaspokajania wszelkiego rodzaju potrzeb pacjenta, bez względu na stan jego świadomości. Co dokładnie wchodzi w zakres obowiązków pielęgniarki operacyjnej?

Pielęgniarka operacyjna zobowiązana jest do gromadzenia oraz przygotowywania niezbędnego sprzętu, narzędzi, urządzeń oraz materiałów jednorazowego użytku, które pozwolą na bezpieczne oraz komfortowe przeprowadzenie operacji. Warto tu podkreślić, że jej jakość uzależniona jest zarówno od profesjonalnej pracy, jak i umiejętności pracy zespołowej poszczególnych pracowników bloku operacyjnego.

W czasie toku kształcenia, brak szczegółowych informacji na temat specyfiki pracy pielęgniarki operacyjnej. Instrumentariuszką ostać może pielęgniarka po stosownym przeszkoleniu oraz ukończeniu kursu kwalifikacyjnego. W zależności od rodzaju bloku — ogólnego lub specjalistycznego, takie przeszkolenie trwać może od kilku tygodni do nawet kilku lat. Jako że medycyna operacyjna jest dziedziną szybko rozwijającą się, każda osoba chcąca wykonywać zawód, jakim jest pielęgniarka operacyjna, powinna być otwarta na nowe techniki operacyjne i gotowa na dodatkowe edukowanie się we własnym zakresie.

W znaczącej części przypadków, pielęgniarki operacyjne pracują w 2 — osobowym zespole. W jego skład wchodzi pielęgniarka instrumentująca (inaczej „czysta”) oraz pomagająca (nazywana „brudną”). Ich zadania są zgoła różne, lecz aby operacja mogła przebiec pomyślnie, niezbędna jest ścisła współpraca pomiędzy nimi. Pielęgniarka instrumentująca zajmuje się między innymi przygotowaniem pojemników z narzędziami chirurgicznymi oraz jałowych materiałów, jak rękawice, gazy czy nici chirurgiczne. Do zadań pielęgniarki pomagającej zalicza się natomiast przygotowanie stołu operacyjnego, implantów czy leków.

  • Podziel się tym postem

Zostaw komentarz