Obowiązki zawodowe pielęgniarki

Pielęgniarka to zawód dający ogromną satysfakcję. Aby go wykonywać, posiadać należy nie tylko stosowne wykształcenie (wymagane jest tu ukończenie dwustopniowych studiów wyższych). Równie ważną kwestią w zawodzie pielęgniarki są stosowne cechy charakteru takie, jak empatia, wrażliwość czy odporność na stres. Czym dokładnie zajmuje się pielęgniarka?

Pielęgniarka planuje oraz realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą chorą, jej rodziną oraz społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca świadczenia, obejmując opieką zdrowych oraz chorych, bez względu na wiek i płeć (z wyłączeniem noworodków oraz niemowląt poniżej 2 miesiąca życia) oraz osoby niepełnosprawne.

W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, pielęgniarka współpracuje z lekarzem, w porozumieniu z którym wykonuje świadczenia lecznicze, położną, pielęgniarką opieki długoterminowej domowej, pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną, przedstawicielami organizacji działającymi na rzecz zdrowia oraz rodziną czy opiekunami świadczeniobiorcy.

Świadczenia pielęgniarki w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują między innymi: rozpoznanie, ocenę oraz zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym u świadczeniobiorców oraz rozpoznanie ich potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych, prowadzenie edukacji zdrowotnej, prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia, profilaktykę chorób wieku rozwojowego, organizację grup wsparcia, realizację programów zdrowotnych i profilaktyki chorób, prowadzenie działań profilaktycznych u świadczeniobiorców z grup ryzyka zawodowego oraz edukację w zakresie obowiązkowych szczepień ochronnych i edukację na temat szczepień zalecanych.

Świadczenia pielęgnacyjne obejmują realizację opieki pielęgnacyjnej o świadczeniobiorców zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i obowiązującymi standardami opieki pielęgniarskiej, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych zgodnie z przepisami oraz przygotowywanie i aktywizowanie do samoopieki oraz samopielęgnacji w chorobie oraz niepełnosprawności.

  • Podziel się tym postem

Zostaw komentarz