Jak wyglądają studia pielęgniarskie

Jesteście empatyczni i kontaktowi, a dodatkowo interesują Was zagadnienia związane ze zdrowiem? Studia pielęgniarskie to dla Was idealne rozwiązanie!

Jakimi cechami charakteryzować powinna się osoba chcąca w przyszłości wykonywać zawód pielęgniarki lub pielęgniarza? Kluczowymi kwestiami są tutaj empatia, odpowiedzialność, odporność na stres, otwartość oraz łatwością nawiązywania kontaktów interpersonalnych. Oprócz tego, niezbędna będzie wiedza z zakresu pielęgniarstwa oraz nauk medycznych i społecznych.

Jako że pielęgniarstwo jest wszechstronnym kierunkiem, jego absolwenci poszczycić mogą się szeregiem przydatnych umiejętności. Są to studia dwustopniowe. Studenci uzyskać mogą tytuł licencjata pielęgniarstwa lub kontynuować naukę na następnym stopniu. Po jego ukończeniu, legitymować będą mogli się oni tytułem magistra.

Zakres wymagań studiów pielęgniarskich obejmuje między innymi:

 • Planowanie oraz realizowanie opieki pielęgniarskiej
 • Inicjowanie oraz wspieranie działań lokalnej społeczności na rzecz zdrowia
 • Sprawowanie całościowej opieki nad chorym, umierającym oraz niepełnosprawnym pacjentem
 • Udzielanie świadczeń w zakresie promowania oraz zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom
 • Wykonywanie świadczeń leczniczych, rehabilitacyjnych, diagnostycznych oraz zapobiegawczych
 • Komunikowanie się zarówno z pacjentem, jak i jego rodziną oraz pozostałymi członkami zespołu
 • Współpracę z profesjonalistami w celu zagwarantowania całościowej opieki pacjentowi oraz jego rodzinie
 • Rozwój praktyki pielęgniarskiej przez praktyczne stosowanie aktualnej wiedzy z zakresu pielęgniarstwa oraz nauk medycznych i społecznych

Studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo trwają 3 lata. Obejmują one 3 grupy przedmiotów:

 • Podstawowe — fizjologia, anatomia, genetyka, biochemia, patofizjologia, patomorfologia, farmakologia, zdrowie publiczne, mikrobiologia z podstawami parazytologii, psychologia, socjologia oraz pedagogika
 • Kierunkowe — podstawy pielęgniarstwa, promocja zdrowia, rehabilitacja, pielęgnowanie osób niepełnosprawnych, przedmioty kliniczne, metodologia badań naukowych, seminarium licencjackie
 • Kształcenia ogólnego — filozofia oraz podstawy etyki, język obcy, wychowanie fizyczne, przedmiot do wyboru
 • Podziel się tym postem

Zostaw komentarz