Jak zostać pielęgniarką

Pielęgniarka to zawód, który wymaga zarówno powołania, jak i stosownej wiedzy oraz doświadczenia. W naszym kraju z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel pielęgniarski. Co zrobić, by móc wykonywać ten zawód?

Do 2005 roku pracę pielęgniarki można było rozpocząć po ukończeniu trwającego 5 lat liceum medycznego. Obecnie, dyplom zawodowej pielęgniarki uzyskać można na publicznych oraz niepublicznych uczelniach wyższych. Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów, na które składa się 4720 godzin nauki (1200 stanowią praktyki zawodowe). W ich trakcie studenci poznają zagadnienia z zakresu nauk medycznych, zdrowia oraz kultury fizycznej.

Kolejny krok stanowią trwające 4 semestry studia magisterskie. Obejmują one 1300 godzin, z uwzględnieniem trwających 4 tygodnie praktyk zawodowych. Studia II stopnia, poza kształceniem medycznym, uwzględniają również kurs języka angielskiego na poziomie B2. Po ich ukończeniu istnieje możliwość zrobienia doktoratu.

Studia na kierunku Pielęgniarstwo mają charakter praktyczny. Poza umiejętnościami praktycznymi, student jest zobowiązany do zdobycia wiedzy z zakresu fizjologii, anatomii, biochemii, patologii, genetyki czy psychofizyki. W planie studiów znajdują się również przedmioty humanistyczne takie, jak pedagogika, psychologia, socjologia czy etyka.

Studia pielęgniarskie gwarantują kompleksową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, nauk medycznych, norm etycznych oraz prawa. Ich absolwent jest w stanie sprawować opiekę nad pacjentami, również tymi niepełnosprawnymi. Jest on w stanie udzielać świadczeń odnoszących się do zapobiegania chorobom oraz zachowania zdrowia. Osoba po studiach pielęgniarskich dysponuje umiejętnościami wystarczającymi do udzielenia pomocy pacjentom w każdym wieku, organizacji pracy własnej oraz podwładnych, opracowywania założeń polityki kadrowej oraz prowadzenia badań naukowych.

  • Podziel się tym postem

Zostaw komentarz