Fizjoterapia a rehabilitacja – podobieństwa i różnice

Wiele osób stosuje zamiennie pojęcia fizjoterapii oraz rehabilitacji. To błąd. Czym terminy te różnią się od siebie?

Fizjoterapię definiuje się jako leczenie, które polega na działaniu na organizm człowieka lub jego części różnych postaci energii – elektrycznej, cieplej, mechanicznej oraz świetlnej, które wytwarzane są przy pomocy zróżnicowanych aparatów. Rehabilitacja to z kolei przystosowanie do życia w społeczeństwie osób, które posiadają wady wrodzone lub utraciły sprawność psychiczną lub fizyczną.

Drugie z pojęć jest znacznie szersze, a to ze względu na fakt, iż obejmuje ono działania tak fizyczne, jak i psychiczne. Fizjoterapia skupia się natomiast wyłącznie na tych, które mają na celu przywrócenie zdrowia fizycznego.

Rehabilitację podzielić można na 3 składowe. Są nimi:

  • Rehabilitacja medyczna – obejmuje ona kompleks działań mających na celu przywrócenie pełnej lub możliwie maksymalnej sprawności fizycznej lub psychicznej.
  • Rehabilitacja społeczna – ma ona na celu umożliwić osobom niepełnosprawnym uczestniczenie w życiu społecznym. Tego typu rehabilitacja obejmuje uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej oraz turnusach rehabilitacyjnych.
  • Rehabilitacja zawodowa – jej celem jest ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia.

Fizjoterapia ma z kolei na celu zwalczanie bólu fizycznego i występujących stanów zapalnych, zapobieganie nawrotom poszczególnych dolegliwości, poprawę i podtrzymanie ogólnej wydolności organizmu, przeciwdziałanie negatywnym skutkom pojawiających się w związku z nagłym zahamowaniem aktywności fizycznej oraz usprawnienie czynności tak określonych narządów, jak i całego aparatu ruchowego. Fizjoterapia obejmuje działania z zakresu kinezyterapii (wykorzystuje ona ruch jako środek leczniczy), fizykoterapii (polega ona na wykorzystaniu czynników fizycznych) oraz masażu leczniczego. Do najpopularniejszych zabiegów fizjoterapeutycznych zalicza się elektroterapię, laseroterapię, ultrasonoterapię, magnetoterapię, balneoterapię oraz światłolecznictwo.

  • Podziel się tym postem

Zostaw komentarz