Czym zajmuje się ratownik medyczny

Specjalista, jakim jest ratownik medyczny zajmuje się udzielaniem niezbędnej pomocy osobom znajdującym się w stanie bezpośredniego oraz nagłego zagrożenia życia czy zdrowia. Co dokładnie należy do jego obowiązków? Jak zostać ratownikiem medycznym?

Aby móc wykonywać ten zawód, jeszcze do niedawna wystarczyło ukończyć szkołę policealną o stosownym profilu. Od 2013 roku, by zostać ratownikiem medycznym należy odbyć 3 — letnie studia wyższe na kierunku ratownictwo medyczne, uzyskując tytuł licencjata. Obejmują one zarówno część teoretyczną, pod postacią konserwatoriów i wykładów, jak i zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe, w czasie których studenci mogą się przygotować do wykonywania przyszłego zawodu. Po zakończeniu studiów, ratownik medyczny uczestniczy w różnego rodzaju kursach i seminariach zawodowych, które mają na celu udoskonalić posiadane umiejętności. Absolwenci kierunku, jakim jest ratownictwo medyczne, pracować mogą w szpitalnych oddziałach ratunkowych, specjalistycznych oraz podstawowych zespołach ratownictwa medycznego.

Jakie predyspozycje należy posiadać, aby zostać ratownikiem medycznym? Posiadać należy tutaj zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne oraz stosowne predyspozycje fizyczne i psychiczne. Pożądana jest między innymi dobra kondycja fizyczna pozwalająca między innymi na przeniesienie pacjenta na noszach. Ratownik medyczny powinien być także odporny na stres i posiadać umiejętność pracy pod presją czasu. Musi być on także skoncentrowany, spokojny oraz profesjonalny, bez względu na panujące okoliczności.

Czym dokładnie zajmuje się ratownik medyczny? Do jego obowiązków zalicza się między innymi możliwie jak najszybsze dotarcie do osoby chorej czy poszkodowanej. W pierwszej kolejności musi on ocenić stan zdrowia pacjenta, ułożyć go w bezpiecznej pozycji, udzielić pierwszej pomocy, a jeśli zajdzie taka konieczność — podtrzymywać funkcje życiowe.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20 kwietnia 2016 roku w sprawie ratownictwa medycznego, do obowiązków, jakie osoba wykonująca ten zawód może samodzielnie podjąć zaliczają się między innymi: podjęcie oraz prowadzenie zarówno podstawowej, jak i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo — oddechowej, przywracanie drożności dróg oddechowych bez użycia przyrządów, przywracanie oraz zabezpieczanie drożności dróg oddechowych z wykorzystaniem rurki nosowo — gardłowej oraz rurki ustno — gardłowej, odsysanie dróg oddechowych, opatrywanie ran, tamowanie krwawień wewnętrznych, unieruchamianie skręceń, zwichnięć oraz złamań, wykonywanie EKG, kardiowersji, przezskórnej elektrostymulacji serca, defibrylacji automatyzowanej oraz manualnej, monitorowanie czynności układu oddechowego i krążenia, przyjmowanie porodu czy unieruchamianie kręgosłupa.

Wspomniane powyżej rozporządzenie określa również czynności, jakie ratownik medyczny może wykonywać pod nadzorem lekarza. Zalicza się do nich między innymi cewnikowanie pęcherza moczowego, wykonywanie intubacji dotchawiczej z wykorzystaniem środków zwiotczających, zakładanie sondy żołądkowej oraz płukanie żołądka.

  • Podziel się tym postem

Zostaw komentarz