Przejdź do paska narzędzi

Zwykle jest pracownikiem zakładu opieki zdrowotnej, zaś jej podstawowym zadaniem jest sprawowanie opieki nad podległymi jej pacjentami. Dotyczy to zarówno opieki pielęgnacyjnej, jak również leczniczej, rehabilitacyjnej i diagnostycznej.

Członkowie

  • 7 miesięcy, 1 tydzień temu dołączył
  • 2 lata, 9 miesięcy temu dołączył
  • 2 lata, 9 miesięcy temu dołączył

@

Ostatnio nieaktywny