Przejdź do paska narzędzi

Zwykle jest pracownikiem zakładu opieki zdrowotnej, zaś jej podstawowym zadaniem jest sprawowanie opieki nad podległymi jej pacjentami. Dotyczy to zarówno opieki pielęgnacyjnej, jak również leczniczej, rehabilitacyjnej i diagnostycznej.

Członkowie

  • 1 rok, 8 miesięcy temu dołączył
  • 3 lata, 10 miesięcy temu dołączył
  • 3 lata, 10 miesięcy temu dołączył

@

Ostatnio nieaktywny